Usnila sam,
kako plovi moj sahtijan,
silnim valom o hridi razbijan,
al' ne otvoren,
usnila sam,
kako mladost moja prolazi,
kako dragi drugoj odlazi,
al ne ljubi je

Zato šumite,
zelen vali njemu recite,
da i ja bez njega ne mogu,
da i ja bez njega ne umijem,
ako vidite,
moj sahtijan prinesite,
i na obali otvorite,
u njemu ruho svo moje je,
za njega vezeno,
za njega ljubljeno.

(Božo Vrećo performs as both female and male, as he sees himself as a person of both genders. At the beginning of his career, Vrećo wore men's suits, then decided to perform as what he considers his true self. It is his belief that a person who sings songs of courage should present nothing but honesty to their audience, which is one reason why more traditional audiences love him. He takes offense at those who consider him a drag performer.)

youtube.com/watch?v=I8SS55_ZqN

Echoing
echoing
echoing
echoing
echoing
echoing
reverberations
reverberating
echoes
through out
ECHOES
REVERBERATING
echoing
through the day
through today
reverberating
echoing
vibes
through out
through out
OUT
today
The vibes
THE IMAGES
arrested
frozen
hot
vibing
reverberating
images
pictures
visions
Echo of
Black lace,
Red lace
Black and red
Echoes
dark and humid
sweaty echoes
fingers running through
echoing
the kisses
their breathing
echoes
hard
tension
under the skin
the beating
the underwear
the lace
pressed
pressed
to our skin
to my face
devices of eros
devices of death
echoes of excitement
rush
blush
reverberating
through the day
last night
food and their thighs
feet, hair, eyes,
lips, nails, breasts
echoing echoing echoing echoing...

Lewd 

Did you know that you don't need X-Windows for graphics on Linux? Here's a few console programs that can display graphics using the framebuffer:

- fbi
Display and manage images directly from the command line.

- links2
A simple web browser without CSS and JS, can display inline images when switched to graphics mode with the -g param: 'links2 -g'

- mplayer
Play videos straight from the console! Can be a little tricky.

(And yes, I used a 5:4 monitor the screenshots.)

:crt_w_prompt: :blobowo:

martian cybotron 

"I notice that the people who are afraid of machine super-intelligence are almost exclusively white men. I don't think anxiety about AI is really about AI at all. I think it's some white men's displaced anxiety upon realizing that women and people of color have and have always had sentience, and are beginning to act on it on scales they're unprepared for. There's a reason that AI is almost exclusively gendered as female."

youtube.com/watch?v=Lk1cHTof-E

You think you're cool, but you're not goth girl with a raven on the subway cool.

N̷̷̡͈̙᷽̪̈́̈͘A̷͔̰̾̈́
̴͖̆Č̸̹̫́̒Ṛ̵͉̉̈́N̷̶̴̷̷̳̼᷽͖̫᷽̹᷽̞̯᷽͍̞̒̏̔͐̀̒̚͝A̷̗̯̽̊
̷͔́Č̸̦̊͝Ŕ̷̵̵̛̩᷽͙̫̐︦́ͅŇ̵̛̠A̸̶̬̱̹͂̽︦̃̈
̶̨̞͑Č̶̩̃̿͜R̸̨̨̕̚N̶͎͈̈́Ḁ̷̷̷᷎͖͖͖͊̌︦̈́̔
̸̳́͊ͅČ̵̩̞͛R̷̵̥̼͔̳̆͌︦́͋N̸̢̩͠A̷̡̭͒̋
̴͓͗Ç̴̌̔Ṙ̴͓̳Ń̴̵͓᷽̼̗̅͑Ä̶͍̘́̑
̶̲̲̆Č̸̬͉́̚R̸̷᷎̮̬̳͑̏N̸̲̖̒̔Á̸̵̡͖͚̠︦͆
̴̣͑Č̴̢͒R̴̼̳̆̏Ṇ̸̓͗A̸͙͆
̶̧̞̽Č̴͈̄͜R̸̶̴̸̷̷᷎᷎̖̖̤᷿̱᷿̰᷿̙͗̿̈́͑̏́̄̐͠Ņ̸̷̵̵̷̴᷎᷎᷎᷎᷎̛̟̞̙͕͇̻̦͗̈͋̿̀͛̊̆͜A̵̴̶̧᷎᷎͍͈̤͓͛͋̇͗͝
̸̹̊͝Č̶̼͑̇R̵̲̍N̷̡͘A̴̺͐
̶̬̣̅͝Č̶͙͍̅̅R̴͍͒̕ͅN̸̝̻͗̑Ã̴̶̧᷎͈̟̺̌̓
̸̮̈́Č̶̞̏̂R̶̶̝͐︦̈́͜N̸͈͒A̶̰̘̚
̵̘̀͝Č̷̨̽͜R̵̜̙̈́N̸̸᷎̪̩̭̊͆̓A̸̶᷎͕̰̎̇̆ͅ
̴̮́̇Č̷̛̼̀R̴̰̈́̚N̶̠̖̈Ȁ̵̤̲
̸͍̺̎Č̸̢̬͆R̸̶̵͎̝̯᷿̼̓︦̒̒̀̀N̶̻̊A̴̲͐͝
̴̖̣̎Č̷͍̬͋R̷̞̦̄N̸̠͗Ä̴̷̵͍̻᷽̣̪᷽̥̥́̏̆̈́̈́
̴͙͙̈́͝Č̴̷̨᷎͖͍͓͑͋̓̚Ṙ̶̟̞N̵̘̞̽͘Ä̷̩͍́͛
̸̳͕́Č̷͎́̈́R̸̵̴̵̷̶̪̘͖̗᷽͉̬᷽̝᷽͎̿︦̏̇︦͗̔̅̅͑͠ͅN̵̘̉͐A̶͚͑
̷̺͙̈́Č̵̫̙͗R̸̻͑N̴̷͎͓̪̜̂̓︦̊̐Ä̷̶̵̜͎᷽̙́̓︦̄͝
̶͙́ͅČ̵̩̰̃R̸̯̔́N̵̶̶᷎̝̪͖͖̈́︦̀̈́͠A̷̴̵̵̵̶̵̵̡᷎᷎᷎᷎᷎᷎̛͇͖̠͇̯̣͕̼᷽̹̋̆͛̔̇͐̊̉̃̂̓̈́̚̚͠
̴̘͆͘Č̴̥̈Ṙ̶̷͓͇᷿̖̩͊Ņ̶̷̛̯͚͑︦̚Ą̸̶̴̡᷎̦̙̯͂︦̾̓̔
̶̣̬͗Č̶̗̳̍Ř̴̡̘Ň̷̙̱͐Ã̴̸̷᷎̖̣̠᷽͕̗̄͐̓͋
̶̻͒̃Č̴͎͇͊Ȓ̸̶̜̗᷿͖̱̈Ṅ̸͚͕̈A̷̸̷̵̸̢᷎᷎᷎᷎̹̦͎͍͚̝̒̓̓͒̎͂̚
̵͇̠̕Č̷̻̆̓Ṛ̴͗̉N̸͕͑A̵̴̵͈͚᷿̖᷿͛̆͑͜͠
̵̣̐Ç̸̗̌̃R̶̴̘̳͕̳̽︦̅N̶̮̰̑̇A̶
̷̦̕Č̸̵̩͖̯͆̎︦̏̍R̶̲͗͜͠N̸̺̅A̴͔͠

@trickster
Not only will we take back what is our from Outlook, we will use their own stratgy against them.

1. We will EMBRACE the > for quoting.
2. We will EXTEND quoting by responding inline, not at the top.
3. We will EXTINGUISH Outlook by building our mail clients.
@lynnesbian

If Bruce Sterling's name on twitter is balkan slavic (Serbian, Croatian, Slovene, Macedonian, Bosnian..) transliteration "Boris Srebro" does that mean that the future of cyb/r/e/punk belongs to the balkans?

ok ok, I know, white male cis het etc... of course, but anyway, kul jebote? voli on balkance!

I was able to see these guys when they came through Amsterdam a few months ago. Such a great show.

youtube.com/watch?time_continu

" The concept of a Balkan federation emerged in the late 19th century from among left political forces in the region. The central aim was to establish a new political unity: a common federal republic unifying the Balkan Peninsula on the basis of internationalism, socialism, social solidarity, and economic equality. The underlying vision was that despite differences among the Balkan peoples the historical need for emancipation was a common basis for unification. "

en.wikipedia.org/wiki/Balkan_F

language/jezik/delez i gatari 

S!Tᴇ-VHDYMB____________________*___l__u Ek.CHETRATH)R., 5BB"IZos."

Photo by nickkarvounis on Unsplash
unsplash.com/photos/B3Jt_d5E2L

tired: cloth face masks protecting from germs and viruses

wired: face masks with bright lines and near-infrared LEDs to evade neural networks for face detection

Afficher plus
Imagimastodon

Ceci est une instance Mastodon dédiée aux écrivain·e·s, photographes, peintres, dessinateur·trice·s, et de manière générale a tou·te·s les créateur·trices d'imaginaire·s. Si vous voulez plus d'informations, la page Contenus, Règles et détails techniques pourra sans doute vous aider Mascotte (le petit renard) par _Lila*